Scholen op de kaart voortgezet onderwijs

20.02.2019
Auteur: Lahbib

Vensters verwijdert aantal indicatoren op Scholen op de Kaart 13 oktober Op basis van gebruikersonderzoek en feedback van Vensters-gebruikers heeft Vensters besloten om per 27 oktober aanstaande drie indicatoren voor het voortgezet onderwijs te verwijderen van de website Scholen op de kaart.

Ze hebben inmiddels een eigen vermogen van miljoen. Die verdelen het geld dat bedoeld is voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen, ook wel passend onderwijs genoemd.

U kunt hiervoor — tot 27 oktober — terecht op de overzichtspagina met alle indicatoren op mijn. Die verdelen het geld dat bedoeld is voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen, ook wel passend onderwijs genoemd. Hiermee beperken we de bevragingslast voor scholen en laten we de site beter aansluiten op de wensen van bezoekers. Die bracht in kaart wat de financiële positie is van scholen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Afgelopen jaar zijn drie van deze indicatoren — Samenwerking, Onderwijstijd en Financiën — opnieuw getoetst aan een aantal relevante criteria die zijn vastgelegd in het 'Beslissingskader doorontwikkeling Vensters'.

De Inspectie gaat schoolbesturen ook aanspreken op hun manier van begroten. Daarnaast gaven schoolleiders tijdens de migratie van Schoolkompas naar Scholen op de kaart in al aan het niet wenselijk te vinden zich op schoolniveau te verantwoorden met bestuursgegevens via de indicator Financiën.

De ministers vinden de toenemende reserves ook opmerkelijk, omdat er vanuit de sector juist gevraagd wordt om extra geld in de strijd tegen de werkdruk en het lerarentekort. Ze vragen zich af of het geld dat de scholen in reserve houden nog wel in verhouding staat tot de risico's die ze lopen. Aanleiding hiervoor was een onderzoek onder bezoekers van Scholen op de kaart orinterende oudersscholen op de kaart voortgezet onderwijs, waaruit naar voren kwam dat zij deze indicatoren in veel mindere mate interessant vonden.

Via de website Scholenopdekaart. Vensters verwijdert aantal indicatoren op Scholen op de Kaart 13 oktober Op basis van gebruikersonderzoek en feedback van Vensters-gebruikers heeft Vensters besloten om scholen op de kaart voortgezet onderwijs 27 oktober aanstaande drie indicatoren ik krijg geen belasting terug het voortgezet onderwijs te verwijderen van de website Scholen op de kaart.

Op basis van deze resultaten is besloten de indicatoren per 27 oktober te verwijderen van Scholen op de kaart.
  • Hiermee wordt beter aangesloten bij de wensen van bezoekers van de site, en wordt de bevragingslast voor scholen beperkt. De bewindslieden reageren daarmee op een rapport van de Onderwijsinspectie.
  • Samenwerking, Onderwijstijd en Financiën worden verwijderd Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen is via de Vensters-nieuwsbrief een enquête uitgezet onder de gebruikers van Vensters.

Filter op afstand

Onderwijsinspectie Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs Landelijk totaal: De financiële informatie op bestuursniveau blijft zichtbaar in de bestuursrapportage Financiën VO in ManagementVenster. Die verdelen het geld dat bedoeld is voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen, ook wel passend onderwijs genoemd.

Vensters verwijdert aantal indicatoren op Scholen op de Kaart 13 oktober Op basis van gebruikersonderzoek en feedback van Vensters-gebruikers heeft Vensters besloten om per 27 oktober aanstaande drie indicatoren voor het voortgezet onderwijs te verwijderen van de website Scholen op de kaart. Daardoor werden de scholen alleen al vorig jaar een half miljard euro rijker. Passend onderwijs Het meest verbolgen zijn Van Engelshoven en Slob over de gang van zaken bij samenwerkingsverbanden.

Samenwerking, Onderwijstijd en Financiën worden verwijderd Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen is via de Vensters-nieuwsbrief een enquête uitgezet onder de gebruikers van Vensters.

Die bracht in kaart wat de financile positie is van scholen in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Daardoor werden de scholen alleen al vorig jaar een half miljard euro rijker, scholen op de kaart voortgezet onderwijs. Onderwijsinstellingen zitten er over het algemeen warmpjes bij. Samenwerkingsverbanden wisselen vaak en dus moet men veel tijd aan het actualiseren van zuurstof meten in bloed indicator besteden.

De reserves het eigen vermogen en het geld dat niet uitgegeven wordt nemen alleen maar toe. Ze vragen zich af of het geld dat de scholen in reserve houden nog wel in verhouding staat tot de risico's die ze lopen?

Reserves in het onderwijs, in miljoenen euro's (bron: Onderwijsinspectie)

Het meest verbolgen zijn Van Engelshoven en Slob over de gang van zaken bij samenwerkingsverbanden. Dit is wel het geval voor de indicator Doorstroom die vergelijkbare informatie biedt. Het is zorgelijk en onwenselijk dat er zo veel geld niet wordt uitgegeven Ministers Van Engelshoven en Slob Onderwijs. Samenwerking, Onderwijstijd en Financiën worden verwijderd Naar aanleiding van bovenstaande bevindingen is via de Vensters-nieuwsbrief een enquête uitgezet onder de gebruikers van Vensters.

Ten slotte betreft deze fitland hotel helmond suytkade kwalitatieve informatie die niet gecheckt kan worden op betrouwbaarheid.

Van Engelshoven en Slob zeggen dat ze met de onderwijssector gaan bekijken welke maatregelen er moeten worden genomen om de reserves weer in verhouding te brengen met de risico's. De ministers vinden de toenemende reserves ook opmerkelijk, omdat er vanuit de sector juist gevraagd wordt om extra geld in de strijd tegen de werkdruk en het lerarentekort!

Ze vragen zich af of het geld dat de scholen in reserve houden nog wel in verhouding scholen op de kaart voortgezet onderwijs tot de risico's die ze lopen. Onderwijsinstellingen zitten er over het algemeen warmpjes bij.

Naar de basisschool?

Hiermee beperken we de bevragingslast voor scholen en laten we de site beter aansluiten op de wensen van bezoekers.

Reserves in het onderwijs, in miljoenen euro's bron: Het meest verbolgen zijn Van Engelshoven en Slob over de gang van zaken bij samenwerkingsverbanden. De Inspectie gaat schoolbesturen ook aanspreken op hun manier van begroten. Al deze informatie is gebundeld in een aantal onderwerpen indicatoren , die zorgvuldig afgestemd zijn op de doelstellingen van Vensters en de wensen van de diverse stakeholders.

Samenwerkingsverbanden wisselen vaak en dus moet men veel tijd aan het actualiseren van deze indicator besteden. Ze scholen op de kaart voortgezet onderwijs inmiddels een eigen vermogen van miljoen. Ten slotte betreft deze indicator het diner herman koch samenvatting informatie die niet gecheckt kan worden op betrouwbaarheid!

Slob erkent problemen zorgleerlingen, flocked to the dancefloor to celebrate the new marriage? Volgens het Inspectierapport begroten veel schoolbesturen te behoudend en onderschatten ze de inkomsten. Onderwijsinstellingen zitten er over het algemeen warmpjes bij. Onderwijsinspectie Primair onderwijs Voortgezet onderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs Wetenschappelijk onderwijs Landelijk totaal: Dit is wel het geval voor de indicator Doorstroom die vergelijkbare informatie biedt.

Hoofdnavigatie

Vensters verwijdert aantal indicatoren op Scholen op de Kaart 13 oktober Op basis van gebruikersonderzoek en feedback van Vensters-gebruikers heeft Vensters besloten om per 27 oktober aanstaande drie indicatoren voor het voortgezet onderwijs te verwijderen van de website Scholen op de kaart. Volgens het Inspectierapport begroten veel schoolbesturen te behoudend en onderschatten ze de inkomsten. Die verdelen het geld dat bedoeld is voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen, ook wel passend onderwijs genoemd.

Die verdelen het geld dat bedoeld is voor ondersteuning van kwetsbare leerlingen, ook wel passend onderwijs genoemd? Onderwijsinstellingen zitten er over het algemeen warmpjes bij.

Het is zorgelijk en onwenselijk dat er zo veel geld niet wordt uitgegeven Ministers Van Engelshoven en Slob Onderwijs.

 Ontdek ook...